1

    Všeobecné vyhlásenie


    Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Löffler & Löffler, s.r.o. (ďalej len "Löffler & Löffler") Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Löffler & Löffler zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.    Löffler & Löffler si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


    Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Löffler & Löffler alebo tretích strán zmluvne viazaných s Löffler & Löffler. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Löffler & Löffler.


    Všetky osobné údaje získava Löffler & Löffler od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.